کدال۳۶۰
1400/03/02
09:29
#قچار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال ▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال...

#قچار


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۹۵۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷٪ افزایش داشته است.▪️ «قچار» با سرمایه ثبت شده ۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۳۵,۷۷۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۹:۲۹:۵۱ (۷۴۹۳۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0