نوآوران امین
1399/10/07
10:27
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (#حسینا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآ...

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (#حسینا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، ۵۳ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۸ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۶۴۰,۶۷۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۴۴۸,۰۶۶ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۹۲۱,۰۹۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۵,۷۶۶,۰۲۴ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0