نوآوران امین
1399/08/26
15:36
بورس کالای ایران(#بورس کالای ایران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 72 درصدی درآمدها...

بورس کالای ایران(#بورس کالای ایران)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۷۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۱۵,۶۳۱ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۶۰,۵۶۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۵۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۵۸۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0