بولتن اقتصادی
1400/03/03
10:13
‍ بزودی عرضه خودرو در بورس به صحن مجلس می‌رود/ بیش از ۵۰ درصد خریدهای خودرو با هدف سوداگری است رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشار...

بزودی عرضه خودرو در بورس به صحن مجلس می‌رود/ بیش از ۵۰ درصد خریدهای خودرو با هدف سوداگری استرییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار داشت:


🔹 طرح عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده و در صف بررسی در صحن مجلس است.

انتهای خبر

0
0