بلومبرگ فارسی
1399/08/26
16:29
🔴 مدرنا اعلام کرده است واکسن ضد کرونای آن تاثیر 94.5 درصدی دارد و عوارض جانبی آن بسیار محدود است. این کمپانی از همان تکنولوژی RNA شرکت های Pfizer ...

🔴 مدرنا اعلام کرده است واکسن ضد کرونای آن تاثیر ۹۴.۵ درصدی دارد و عوارض جانبی آن بسیار محدود است.این کمپانی از همان تکنولوژی RNA شرکت های Pfizer و BioNTech استفاده می کند.بعد از اعلام تاثیر ۹۴.۵ درصدی واکسن ضد کرونای Moderna سهام این کمپانی ۱۰ درصد افزایش یافت و سهام فایزر نیز ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد. چرا که فایزر اعلام کرده بود واکسنش ۹۰ درصد موثر بوده است.
☑️


بلومبرگ فارسی✔️انتهای خبر

0
0