سهم گلچین
1399/08/25
09:36
عرضه در بازار زیاد شده ولی نیمه دوم بازار پرتقاضا خواهد بود.

عرضه در بازار زیاد شده ولی نیمه دوم بازار پرتقاضا خواهد بود.


انتهای خبر

0
0