کدال۳۶۰
1401/03/18
19:35
#لبوتان #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت گروه صنعتی بوتان ▪️ شرکت گروه صنعتی بوتان در دوره 12 ماهه منتهی به...

#لبوتان


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت گروه صنعتی بوتان
▪️ شرکت گروه صنعتی بوتان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۹۱۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ افت داشته است▪️ «لبوتان» با سرمایه ثبت شده ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۴۵,۰۹۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱,۵۷۸,۸۲۱ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۱۹:۳۴:۵۳ (۸۹۱۴۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0