فرارسانه
1400/04/27
16:27
‏#خبر|طی 6 روز کاری در فرابورس رقم خورد 💢اتمام پذیره‌نویسی 10 میلیون واحد صندوق خصوصی کمان کاریزما ‏ پذیره‌نویسی صندوق خصوصی کمان کاریزما 35 درصد...

#خبر|طی ۶ روز کاری در فرابورس رقم خورد💢اتمام پذیره‌نویسی ۱۰ میلیون واحد صندوق خصوصی کمان کاریزماپذیره‌نویسی صندوق خصوصی کمان کاریزما ۳۵ درصد تادیه به عنوان سومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در فرابورس ایران طی ۶ روز کاری و پیش از اتمام مهلت یک‌ماهه، به اتمام رسید.به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی این صندوق ۱۰ میلیون واحد و قیمت مبنای هر واحد، یک میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که از این میزان ۳ میلیون واحد ممتاز پیش از این توسط موسسین صندوق تادیه شده بود و ۷ میلیون واحد عادی نیز از سوی عموم سرمایه‌گذاران خریداری شد.https://www.ifb.ir/News.aspx?id=۱۴۲۰۵#پذیره_نویسی


#صندوق_سرمایه‌گذاری_خصوصی


#کمان


🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0