بولتن اقتصادی
1399/08/27
19:57
خواهید دید در عرصه تولید واکسن چه معرکه ای رقم می‌زنیم وزیر بهداشت: 🔹در مدت کوتاهی به جای مصرف کننده به تولیدکننده ونتیلاتور و ماسک و بعد صادرکنند...

خواهید دید در عرصه تولید واکسن چه معرکه ای رقم می‌زنیموزیر بهداشت:


🔹در مدت کوتاهی به جای مصرف کننده به تولیدکننده ونتیلاتور و ماسک و بعد صادرکننده آن تبدیل شدیم و توانستیم رمدیسیویر و فاویپیراویر را دو ماهه در کشور تولید کنیم، در عرصه تولید واکسن نیز خواهید دید که با همت جوانان این کشور چه معرکه ای رقم می زنیم.

انتهای خبر

0
0