کدال۳۶۰
1400/08/12
12:29
#کنگار ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/08/04 ساعت 09:0...

#کنگار


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۷🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۳۲,۱۹۳ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۸-۱۲ ۱۲:۲۹:۴۸ (۸۱۳۳۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0