بولتن اقتصادی
1399/08/27
19:57
دیوان محاسبات پیشنهاد مجلس برای کالاهای اساسی را تایید کرد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون برنامه و بو...

دیوان محاسبات پیشنهاد مجلس برای کالاهای اساسی را تایید کردرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:


🔹دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را برای تامین کالاهای اساسی را کارشناسی و قابل تحقق تشخیص داد و این درآمد‌ها پیشنهادی را تایید کرد.

انتهای خبر

0
0