ایبنا
1399/08/26
17:39
📸 جلسه بررسی نهایی دستورالعمل های«طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا در مقابله با کرونا» - ۲۶ آبان ۹۹

📸 جلسه بررسی نهایی دستورالعمل های«طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا در مقابله با کرونا» - ۲۶ آبان ۹۹انتهای خبر

0
0