کانال کدال
1399/10/07
12:46
‍ ‍ 📊نماد: دارو 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 🏭شرکت: کارخانجات داروپخش ⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۱,۰۳۰...

📊نماد : دارو📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت: کارخانجات داروپخش⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۱,۰۳۰,۵۴۵


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۸ درصدی داشته است.⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۳۷ درصد افزایش یافته است.🔹میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱,۲۳۳,۶۶۷


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۱ درصدی داشته است.▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، قرص به مبلغ ۳۵۳,۱۸۰ میلیون ریال بوده است.🔸 فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۱۵,۸۵۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۱۶۰ درصدی داشته است.▫️بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، قطره چشمی به مبلغ ۸,۷۰۷ میلیون ریال بوده است .🔘 جمع درآمد ارایه خدمات شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۱۱,۰۸۶ میلیون ریال می باشد.🔘 جمع برگشت از فروش شرکت در آذر ماه امسال مبلغ (۲۳۰,۰۶۴) میلیون ریال می باشد.✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۸,۸۲۴,۲۴۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۰ درصدی داشته است.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#دارو #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰۸:۱۷:۳۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0