بورس۲۴
1401/05/15
14:37
توضیحات تکمیلی «دهدشت» در خصوص افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با توجه به انتشار گزارش اظهار نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری، در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران شفاف سازی نمود و اعلام کرد که پرونده فوق در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و دارای جنبه محرمانه می باشد و شرکت از افشای اطلاعات آن منع شده است.

توضیحات تکمیلی «دهدشت» در خصوص افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با توجه به انتشار گزارش اظهار نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران و درصد پیشرفت و طرح و پروژه پتروشیمی گچساران شفاف سازی نمود و اعلام کرد که پرونده فوق در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و دارای جنبه محرمانه می باشد و شرکت از افشای اطلاعات آن منع شده است. لذا جز اعلام کلی صدور نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری بدون اشاره به محتوا و متن گزارش و نظر هیئت کارشناسی، اقدام دیگری به منظور افشای اطلاعات در این مرحله از سوی شرکت متصور نبوده و خلاف قوانین حاکم خواهد بود.


دهدشت
انتهای خبر

0
0