کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
11:14
سهم حقوقی ها از خرید و فروش ها در بازار امروز تا ساعت 11:00 آن چیزی که مشخص است نسبت فروش حقوقی ها به کل فروش بازار در حد نرمال روزهای قبل بوده اس...

سهم حقوقی ها از خرید و فروش ها در بازار امروز تا ساعت ۱۱:۰۰آن چیزی که مشخص است نسبت فروش حقوقی ها به کل فروش بازار در حد نرمال روزهای قبل بوده است. شاید بساط صف و صف نشینی مشکل عمده بازار باشد. با عرضه یک صف توسط یک حقوقی، سهامداران اقدام به فروش هیجانی در سایر نمادها می کنند.باید فکری به حال دامنه نوسان و صف نشینی در بازار کرد.انتهای خبر

0
0