مدت: 30 ثانیهحجم: 965 کیلوبایت
اقتصاد آنلاین
1399/08/27
22:59
📌محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران: اگر قرار باشد اصناف تعطیل شوند باید فعالیت سایر مشاغل و وصول بدهی ها هم به تعویق بیفتد

📌محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران: اگر قرار باشد اصناف تعطیل شوند باید فعالیت سایر مشاغل و وصول بدهی ها هم به تعویق بیفتد
انتهای خبر

0
0