بتاسهم
1399/08/27
09:36
تداوم تعلیق کازرون ممسنی دهدشت تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 10 روزه دیگر (تا تاریخ 1399/09/10 ) تمدید می گردد.

تداوم تعلیق کازرون ممسنی دهدشت


تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت ۱۰ روزه دیگر (تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ) تمدید می گردد.انتهای خبر

0
0