بتاسهم
1399/08/27
22:19
کارت ايران از زیر مجموعه های #وخارزم در 6 ماهه 297 میلیارد ریال سود خالص داشته است

کارت ایران از زیر مجموعه های #وخارزم در ۶ ماهه ۲۹۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0