کانال افزایش سرمایه
1401/03/11
10:36
👆👈#فنورد #افزایش_سرمایه 🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 144,000,000,000 ری...

👆👈#فنورد #افزایش_سرمایه🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : به منظور اصلاح ساختار مالی،تامین سرمایه مورد نیاز بر اساس ماده ۱۱ دستور العمل پذیرش سازمان بورس و جلوگیری از خروج منابع نقدی و استفاده از بخشودگی مالیاتی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته
💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۰۹:۵۰:۴۹مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0