اقتصاد آنلاین
1400/03/02
21:23
📌پنجمین واکسن ایرانی کرونا موفق به دریافت کد اخلاق شد ‏ 🔹کد اخلاق کارآزمایی بالینی فاز ۲ واکسن نوترکیب (اسپایکوژن) ساخت شرکت سیناژن صادر شد. 🔹تاکن...

📌پنجمین واکسن ایرانی کرونا موفق به دریافت کد اخلاق شد🔹کد اخلاق کارآزمایی بالینی فاز ۲ واکسن نوترکیب (اسپایکوژن) ساخت شرکت سیناژن صادر شد.


🔹تاکنون و با احتساب این واکسن، ۵ نامزد واکسن کرونا موفق به دریافت کد اخلاق و ورود به فاز مطالعات بالینی شده اند.


🔹این واکسن اولین واکسن کرونای ساخت بخش خصوصی در ایران است.
انتهای خبر

0
0