آواتحلیل
1401/01/18
11:44
📌 مقایسه فروش فصلی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش #کاوه فروش کاوه در زمستان تغییر چندانی نسبت به پاییز نداشته است. در مقایسه با زمستان گذشته 11 درصد رشد...

📌 مقایسه فروش فصلی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش #کاوهفروش کاوه در زمستان تغییر چندانی نسبت به پاییز نداشته است. در مقایسه با زمستان گذشته ۱۱ درصد رشد فروش گزارش شده است...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0