کارگزاری سهام بارز
1399/08/25
11:55
4000 تن مس کاتدی با قیمت 175789 تومان عرضه و 1220 تن آن با همان قیمت معامله شد.

۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۱۷۵۷۸۹ تومان عرضه و ۱۲۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0