بولتن اقتصادی
1400/03/03
10:40
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی قیمت خرید #دلار آمریکا: 22,060 تومان قیمت فروش #دلار آمریکا: 22,506 تومان قیمت خرید #یورو: 26,760 توم...

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملیقیمت خرید #دلار آمریکا: ۲۲,۰۶۰ تومان


قیمت فروش #دلار آمریکا: ۲۲,۵۰۶ تومانقیمت خرید #یورو: ۲۶,۷۶۰ تومان


قیمت فروش #یورو: ۲۷,۳۰۰ تومان

انتهای خبر

0
0