بتاسهم
1400/03/03
11:39
#حکشتی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-011 مورخ 1399/02/13 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/07 افزایش ...

#حکشتی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۱,۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۱۶۷۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0