آریاسهم
1400/03/03
10:28
⏺ مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی باید 200 میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صند...

⏺ مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی باید ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند. انتظار داریم بانک مرکزی در دو هفته آینده ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به صندوق واریز کند.


انتهای خبر

0
0