سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/22
10:32
ارزش_معاملات_خرد: 2,529 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-177 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,443,267 🔴 ‎-13,213‎ (-0.9%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-28 میل...

ارزش_معاملات_خرد: ۲,۵۲۹ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۱۷۷ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۴۳,۲۶۷ 🔴 -۱۳,۲۱۳ (-۰.۹٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۲۸ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0