نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/02
17:39
#شاخص_کل فردا بالا میره تایم فریم 15 دقیقه آخر بازار نشان میده کراس استوک شکسته شده

#شاخص_کل فردا بالا میره


تایم فریم ۱۵ دقیقه آخر بازار نشان میده


کراس استوک شکسته شدهانتهای خبر

0
0