بولتن اقتصادی
1400/03/03
15:03
آماده شدن 100 هزار میلیارد تومان سهم دولتی برای عرضه در نیمه نخست امسال 🔹وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ما این است که برای 6 ماه نخست سال،...

آماده شدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم دولتی برای عرضه در نیمه نخست امسال🔹وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ما این است که برای ۶ ماه نخست سال، به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود./ تسنیم

انتهای خبر

0
0