نوآوران امین
1400/01/21
17:11
سرمایه گذاری عدالت استان قزوین(#وقزوین) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 1821 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1...

سرمایه گذاری عدالت استان قزوین(#وقزوین)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۸۲۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۲۹۷,۱۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۲۴,۹۲۲,۷۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۸۲۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۱۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0