گراد بورس
1400/03/02
14:26
#موقت گویا دو عدد از x موج ها در تصویر ثبت نشدن کلیت تحلیل درسته اما الان مجدد بارگذاری و اصلاحش میکنم.

#موقت


گویا دو عدد از x موج ها در تصویر ثبت نشدن


کلیت تحلیل درسته اما الان مجدد بارگذاری و اصلاحش میکنم.انتهای خبر

0
0