کارگزاری سهام بارز
1399/08/27
16:24
#ورود_پول_هوشمند 💸نمادهایی که در بازار امروز مشکوک به ورود پول هوشمند بوده اند. (این لیست هیچ گونه توصیه جهت خرید و فروش نمی باشد.)

#ورود_پول_هوشمند💸نمادهایی که در بازار امروز مشکوک به ورود پول هوشمند بوده اند.(این لیست هیچ گونه توصیه جهت خرید و فروش نمی باشد.)انتهای خبر

0
0