کدال۳۶۰
1400/03/03
15:14
#فافق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع مس افق کرمان - نماد: فافق(ومساکرمان) 1400-03-03 ...

#فافق


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان - نماد: فافق(ومساکرمان)۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۵:۱۴:۴۸ (۷۴۹۹۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0