کارگزاری آبان
1400/03/03
11:59
📊#لبوتان اطلاعیه 1400/03/03 *گروه صنعتی بوتان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه ...

📊#لبوتان


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*گروه صنعتی بوتان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0