کدال۳۶۰
1399/12/17
13:34
#وسقزوین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1397/06/31 شرکت سرمایه گذاری...

#وسقزوین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۲-۱۷ ۱۳:۳۴:۴۹ (۷۲۷۹۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0