بورسینه
1400/03/02
20:43
📌توضیحات سازمان بورس درباره اظهارات رئیس جمهور مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این سخن رئیس جمهور که دولت بورس را به اوج رساند، گفت:...

📌 توضیحات سازمان بورس درباره اظهارات رئیس جمهورمدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این سخن رئیس جمهور که دولت بورس را به اوج رساند، گفت:


🔹شاید منظور رئیس جمهور این بوده که بازار سرمایه جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است.


🔸در زمان انتخابات روحانی، هیچ صحبتی درباره بورس وجود نداشت اما امروزه، بازار سرمایه نقشی ویژه را در اقتصاد کشور پیدا کرده است؛ از این منظر سخن رئیس جمهور را قبول دارم.

انتهای خبر

0
0