بورس۲۴
1401/03/05
13:24
«فولای» در ۲ ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فولاد آلیاژی یزد در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«فولای» در 2 ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فولاد آلیاژی یزد در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه قبل نیز فروش ۷۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود.فولاس
انتهای خبر

0
0