پیامهای ناظر بازار
1399/08/28
08:08
معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق

۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۰۹/۰۲ و ۹۹/۰۹/۰۳ و ۹۹/۰۹/۰۴پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار

انتهای خبر

0
0