بانی فام
1401/07/01
08:30
امرور روزیه که ۲۰۰۰ تا دسته گل مردم رو اقا محسن رضایی داد زیر توپ و خمپاره عراقی ها امروز سالروز تلف شدن ۲۰۰۰ تا جوون بود که تو عملیات لو‌رفته کربل...

امرور روزیه که ۲۰۰۰ تا دسته گل مردم رو اقا محسن رضایی داد زیر توپ و خمپاره عراقی ها


امروز سالروز تلف شدن ۲۰۰۰ تا جوون بود که تو عملیات لو‌رفته کربلای ۴ و با وحود مخالفت ارتش و صیاد شیرازی و حتی درگیری فیزیکی صیاد و رضایی باز عملیات انجام شد و ۲۰۰۰ تا جوون پر پر شدن
بعد اقا محس نشست گفت اگر مورخ نفهمه این عملیات فریب بود وای به حالش...انتهای خبر

0
0