بورس۲۴
1400/10/04
16:34
تمدید فرصت اعطا شده به «درازک»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت لابراتوارهای رازک اعلام نمود با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۳۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰.۹.۲۳ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱۵ روز را به شرکت تاکید نمود

انتهای خبر

0
0