بتاسهم
1399/08/25
23:32
توليد روي بندرعباس از زیر مجموعه های #فاسمین در یک گزارش خوب در 6 ماهه به سود 1321 میلیارد ریالی رسیده در مدت مشابه این عدد 246 میلیارد ریال بود

تولید روی بندرعباس از زیر مجموعه های #فاسمین در یک گزارش خوب در ۶ ماهه به سود ۱۳۲۱ میلیارد ریالی رسیده در مدت مشابه این عدد ۲۴۶ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0