اقتصاد نیوز
1400/03/04
13:36
🔴 افزایش ۱۲۱ درصدی پروازهای عبوری از آسمان کشور ▫️بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی طی فروردین امسال ۲۵۲۷۱ نشست و برخاست پرواز مساف...

🔴 افزایش ۱۲۱ درصدی پروازهای عبوری از آسمان کشور▫️بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی طی فروردین امسال ۲۵۲۷۱ نشست و برخاست پرواز مسافری در فرودگاه‌های داخلی انجام شده و پروازهای عبوری ۱۲۱ درصد رشد داشته است.@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0