همفکران
1399/08/27
23:31
#خبرهای_موثر 📌وزیر صمت: دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است علیرضا رزم‌حسینی: تا یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای کالاهای اساسی هستند ترخیص خواهد شد ک...

#خبرهای_موثر📌وزیر صمت: دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ استعلیرضا رزم‌حسینی:


تا یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای کالاهای اساسی هستند ترخیص خواهد شد که تا پایان سال هیچ گونه نگرانی از بابت کالا نخواهیم داشت.تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است./صداوسیما

انتهای خبر

0
0