اخبار فوری بورس
1400/03/02
20:32
‌📌 «شاخص کل» در موج نزولی مطابق تحلیل‌های پیشین شاخص پس‌از شکست حمایت ۱۱۳۰ در قالب موج نزولی به سمت حمایت بعد در محدوده ۱۰۶۰ تا ۱۰۲۰ به نزول ادام...

📌 «شاخص کل» در موج نزولی
مطابق تحلیل‌های پیشین شاخص پس‌از شکست حمایت ۱۱۳۰ در قالب موج نزولی به سمت حمایت بعد در محدوده ۱۰۶۰ تا ۱۰۲۰ به نزول ادامه می‌دهد.
https://sedayebourse.ir/x۵HvNانتهای خبر

0
0