تارگت بورس
1399/08/25
19:23
📊#فلات_درخواستی 🔷عبور از مقاومت سقف کانال 1350 بسیار با اهمیت است 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 25 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#فلات_درخواستی🔷عبور از مقاومت سقف کانال ۱۳۵۰ بسیار با اهمیت است
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۵ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0