گراد بورس
1401/01/13
19:38
نماد اکنون در حوالی قیمتی 2133 ریال در حال داد و ستد است. به نظر میرسد این نماد در حوالی قیمتی 2205 ریال دارای مقاومت قیمتی سر سختی است، درصورت عبو...

نماد اکنون در حوالی قیمتی ۲۱۳۳ ریال در حال داد و ستد است.


به نظر میرسد این نماد در حوالی قیمتی ۲۲۰۵ ریال دارای مقاومت قیمتی سر سختی است، درصورت عبور از این مقاومت؛ انتظار رشد قیمتی تا محدوده قیمتی ۲۵۴۱ ریال در کوتاه مدت را داریم.


لازم به ذکر است که طبق این تحلیل، هدف میان مدتی سهم را میتوان محدوده قیمتی ۳۱۹۶ الی ۳۷۶۴ ریال دانست.


۰۱.۰۱.۱۳


@Geradbourseانتهای خبر

0
0