بورس۲۴
1400/11/06
11:46
بررسی روند درآمد «سپرده» در ۱۰ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۲۶۷ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

بررسی روند درآمد «سپرده» در 10 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۲۶۷ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. درآمد سپرده در دی ماه به ۱۹ میلیارد تومان رسید.

سپ
انتهای خبر

0
0