کدال۳۶۰
1400/07/03
15:05
#آریان ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان 🔹 سرمایه فعلی: 19,817,375 میل...

#آریان


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان🔹 سرمایه فعلی: ۱۹,۸۱۷,۳۷۵ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۰۳٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۴۰,۱۸۲,۶۲۵ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تصفیه تسهیلات و همچنین خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و فرا بورس🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸▫️دلایل اصلاح:اصلاحات انجام شده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه در جداول مربوط به پیش بینی جریان های نقدی و اصلاح جدول پیش بینی سود و زیان و ترازنامه می باشد.بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۵:۰۵:۰۲ (۷۹۹۰۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0