بانی فام
1399/10/07
13:07
#شيران (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال14% سود تا محدوده 45540 ریال در صورت نزول قیمت احتمال3% ضرر تا محدوده 38180 ر...

#شیران


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۴٪ سود تا محدوده ۴۵۵۴۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۳٪ ضرر تا محدوده ۳۸۱۸۰ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0