تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/25
01:13
هارمونیک تریدر ها خوب میدونن یعنی چی😐✋ @Mr1bourse

هارمونیک تریدر ها خوب میدونن یعنی چی😐✋


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0