مهدی راد
1400/03/03
11:15
درسته که بهمن ماه روزی که 40 میلیون معامله شد گفتم خارج بشید. اما بهرحال کسانی که موندند بهردلیل و بعد از اون تاریخ با وجود فرصت هایی که داد خارج ن...

درسته که بهمن ماه روزی که ۴۰ میلیون معامله شد گفتم خارج بشید. اما بهرحال کسانی که موندند بهردلیل و بعد از اون تاریخ با وجود فرصت هایی که داد خارج نشدند، باز هم سهامداراند. حق ندارید اینطوری بکنید با اون ها و سهام خودتون رو هرطور دوست دارید باز کنید.#ناظر_بورس_قبله_عالم دربار شما قطعا به منفی ۵۰ این سهامداران بدبخت نیازی ندارد. عفو بفرمایید!انتهای خبر

0
0